Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě https://www.seknevamto.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Provozovatel – fyzická osoba: Kateřina Velebová
Sídlo : Tužín 48, Železnice 507 13 Telefon: +420 602 286 118
E-mail: obchod@seknevamto.cz
IČO:01826000

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uvedeny u každého kusu zboží, kromě nákladů na doručení zboží, viz. ceník dopravy. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, možností reklamace, možnosti vrácení zboží a že s nimi souhlasí. S obchodními podmínkami a reklamačním řádem se kupující má možnost seznámit před objednáním zboží na našem e-shopu https://www.seknevamto.cz. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží již není na skladě nebo je vyprodané.

 

DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ

a) Oblečení second hand se odesílá zpravidla do 1-3 pracovních dnů po přijetí objednávky nebo platby předem na účet. V balení oděvů je přiložen daňový doklad. Pokud bude obal viditelně poškozen, uplatní zákazník reklamaci přímo při doručení nebo převzetí zásilky na poště.
b) Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího předáním zboží přepravci
( § 2123 občanského zákoníku ).
c) Prodávající si vyhrazuje možnost neobsluhovat zákazníky, kteří si nepřevezmou své objednávky v úložné době 7 dnů u České pošty a zásilky tak budou vráceny zpět. Každá jednotlivá objednávka může mít maximálně 35Kg. V případě vyšší váhy je objednávka rozdělena do více balíků. Poštovné bude účtováno za každý jednotlivý balík dle ceníku.
d) Nepřevezme-li zákazník objednané zboží, prodávající může požadovat úhradu nákladů vynaložených na dopravu zboží.

 

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Máte právo odstoupit od této smlouvy a současně vrátit dodané zboží bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (§ 1829 občanského zákoníku). Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího na korespondenční adresu –
Kateřina Velebová, Palackého 473, 511 01 Turnov,
e-mail: obchod@sekenevamto.cz, telefon: +420 602 286 118 a to formou jednostranného právního jednání (dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem). Zboží musí být vráceno kompletní, nepoškozené, neprané a nežehlené, nenošené – ve stavu, v jakém bylo doručeno. Ke zboží musí být přiložen doklad o koupi a číslo bankovního účtu, na který zákazník požaduje vrátit peníze. Prodávající převede zaplacenou částku zpět na uvedený účet zákazníka do 14 dnů ode dne převzetí zboží prodávajícím. Před odesláním zásilky s vraceným zbožím je kupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího upozornit (nejlépe e-mailem: obchod@seknevamto.cz) a zároveň definovat konkrétní výčet vraceného zboží. Provozovatel nebude přijímat neohlášené zásilky. Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.

 

ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ, ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě prodeje použitého zboží spotřebiteli, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím (§ 2167 občanského zákoníku). Práva z odpovědnosti za ostatní vady, za které prodávající odpovídá podle právních předpisů, může uplatnit kupující jen ve zkrácené reklamační lhůtě v délce 12 měsíců (§ 2168 občanského zákoníku). Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná se o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu (§ 2171 občanského zákoníku) nebo může odstoupit od smlouvy. V případě opakovaných a zjevně spekulativních reklamací si prodávající vyhrazuje právo zákazníka po předchozím upozornění nadále neobsluhovat. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, číslo objednávky a označit vady zboží a nárok, který uplatňuje. Lhůta na vyřízení reklamace běží od doručení zboží prodávajícímu. Prodávající vyřeší reklamaci v zákonné lhůtě.
Webové označení stavu zboží
1. Nové s visačkou – nové nikdy nepoužité zboží
2. Výborný – zboží bez zjevných vad
3. Dobrý – zboží se známkou nošení, zánovní stav

 

OBJEDNÁVKA

Objednávku můžete provést vložením zboží do virtuálního košíku. Smlouva vzniká odesláním objednávky. Prodávající přijetí objednávky potvrdí e-mailem. Každá objednávka zboží, které zákazník zakoupil v internetovém obchodu provozovatele, je závazná. V případě, že budete chtít bližší informace o vybraném zboží, zašlete nám prosím dotaz na email: obchod@seknevamto.cz. Pokud zákazník opakovaně stornuje svou objednávku, nebo si zásilky opakovaně nevyzvedává, vyhrazuje si provozovatel možnost tohoto zákazníka nadále neobsluhovat. Prodávající si též vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy vykazují spekulativní charakter.

 

ZPŮSOB PLATBY A DORUČENÍ

‚* Pozn: Cena za doručení zboží je automaticky připočtena v rámci elektronické objednávky v e-shopu, a to podle vybraných forem dopravy a platby.

Doprava Česká pošta

Dobírka
Cena* sestává z „dopravného“ a „doběrečného“, které platí zákazník. Doprava je při nákupu nad 1.000 Kč zdarma. Dobírka je zdarma při platbě předem. Zákazník uhradí zboží poštovnímu doručovateli nebo na poště při přejímání zásilky.

Platba předem na účet
Zákazník uhradí cenu* zboží předem na účet 270 199 064 / 0300 ČSOB. Variabilní symbol je číslo objednávky.
Doba splatnosti objednávky je 10 dní od založení (v případě rezervace od ukončení rezervace). Pokud nebude objednávka uhrazena do 5 dnů, přijde zákazníkovy informační e-mail o uhrazení objednávky. Nebude-li objednávka uhrazena do 10 dnů, bude objednávka automaticky zrušena.

Platba kartou
Zákazník uhradí cenu* zboží ihned po ukončení objednávky (nebo rezervace), případně přes odkaz, který najde v e-mailu potvrzujícím objednávku.
Pokud nebude objednávka uhrazena do 3 dnů, přijde zákazníkovy informační e-mail o uhrazení objednávky. Nebude-li objednávka uhrazena do 7 dnů, bude objednávka automaticky zrušena.

Při objednávce nad 1.500 Kč* může být prodávajícím požadována platba předem na účet.

Pokud má zákazník dopravu zdarma (při nákupu nad určenou hranici) a vrátí pouze část zboží z důvodu částečného odstoupení od smlouvy nebo vad části zboží, v důsledku čehož jeho nákup klesne pod určenou množstevní hranici, je zákazník povinen zaplatit dopravné, které mu z důvodu objednávky nad určenou množstevní hranici bylo odpuštěno. Doprava zdarma platí pouze pro Českou republiku.
Prodávající tímto pravidlem předchází spekulativnímu jednání některých zákazníků. Částka za dopravné bude odečtena od vrácené částky.

 

REKLAMACE

Kupující je povinen při dodání balík zkontrolovat, zda není otevřen, či jinak mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující právo balík nepřevzít a uplatnit u přepravce reklamaci, o které je kupující povinen dodavatele neprodleně písemně, případně e-mailem informovat. Jinak dodavatel nenese za poškození balíku odpovědnost. Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Kupující bere na vědomí, že veškeré zboží prodávané v elektronickém obchodě je zboží použité a jeho cena již zohledňuje míru opotřebení či případné vady zboží, proto není ze strany prodejce na zakoupené použité zboží kupujícímu poskytnuta žádná záruku za jakost. Prodávající poskytuje záruku na úplnost dodávky. Pokud není odběratel s dodaným zbožím spokojen, musí tuto skutečnost sdělit prodávajícímu písemně, případně e-mailem obchod@sekenvamto.cz, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Je možno zároveň kontaktovat prodávajícího na tel. +420 602 286 118. Pokud je reklamace oprávněná, zákazník obdrží úplnou cenu vráceného zboží, po překontrolování prodávajícím, na účet kupujícího. Pokud kupující vrací celou zásilku, zboží musí být vráceno přesně v tom složení, v jakém je kupující obdržel. Zjistí-li prodávající, že kupující poslal jiné zboží, či že chybí zboží, nebude reklamace vyřízena. Vyřízení reklamace a vrácení peněz proběhne do 30ti dnů od převzetí reklamovaného zboží. Zboží z neuznané reklamace bude zasláno zpět na adresu kupujícího na náklady kupujícího. Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství a popis závady. Prodávající se vyjádří k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení. Vracíte-li zboží vždy připojte i informaci pro zaslání peněz. Částka Vám bude převedena na uvedený účet.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ZASLÁNÍ VRACENÉHO ZBOŽÍ

Kateřina Velebová, Palackého 473, 511 01 Turnov
Peníze nelze vracet dobírkou.

 

NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ke dni 25. 5. 2018 vyhlašujeme aktualizaci v reakci na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Zároveň oznamujeme, že jsme v souladu s tímto Nařízením zde a Zásady zpracování osobních údajů

Internetový obchod www.seknevamto.cz prohlašuje, že osobní data zákazníků budou použita pouze za účelem vyřízení objednávek a informování zákazníků o novinkách a změnách e-shopu v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti. Osobní data zákazníků budou chráněna dostupnými prostředky před zneužitím a nebudou poskytnuta třetím osobám. Toto ustanovení zůstává v platnosti i v případě ukončení činnosti provozovatele e-shopu Second-hand.cz.
Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s tím, aby poskytnutí osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů z.č.101/2000 Sb. za účelem plnění práv a povinností z kupní smlouvy.
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

• 1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost Kateřina Velebová (dále jen „správce“).
• 2. Kontaktní údaje správce jsou následující: Tužín 48, 507 13 Železnice,
IČO: 01826000

ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

• 1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a). Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“). 1.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

• 1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů za pronájem systému, obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě. • 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení. 1.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

• 1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
• 2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat
na emailu: obchod@seknevamto.cz.
• 3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
• 4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018